اسامی برگزیدگان دهمین جشنواره مد و لباس فجر

اختتامیه دهمین جشنواره مد و لباس فجر
برگزیدگان دهمین جشنواره مد و لباس فجر

۱٫ بخش طراحی پارچه
برگزیده‌ی سوم سرکار خانم … فائزه حسن‌شاهی
برگزیده‌ی دوم سرکار خانم … زینب صمدیان
و اما برگزیده‌ی نخست:
لوح‌ تقدیر، جوایز نقدی جشنواره و طاووس طلایی دهمین جشنواره‌ی مد و لباس فجر تقدیم می‌شود به …
سرکار خانم … مجذوبه نوری
داوران بخش: خانم دکتر فریناز فربود-خانم بنفشه مقدم-آقای حمید مهدیان

۲٫ بخش تصویرسازی لباس اجتماع بانوان
شایسته‌ی تقدیر سرکار خانم … نسیم امیدیان
شایسته‌ی تقدیر سرکار خانم … پریسا قهرمانی
برگزیده‌ی سوم سرکار خانم … زینب کاویانی

۳٫ بخش تصویرسازی عفاف و حجاب
شایسته‌ی تقدیر سرکار خانم … لیلا گُلرخ

۴٫ بخش تصویرسازی بالاپوش مردانه
شایسته‌ی تقدیر سرکار خانم … طاهره عسکری خالدی

۵٫ بخش تصویرسازی دیجیتال
شایسته‌ی تقدیر سرکار خانم … فروز فریدی
برگزیده‌ی سوم سرکار خانم … زینب کاویانی
داوران بخش:خانم دکتر مرضیه زارع-خانم شهرتاش رزمجو-خانم نگین فرامرزی-خانم دکتر محبوبه الهی-خانم زهرا اکبرزاده میاکی

۶٫ بخش کیف
برگزیده‌ی سوم سرکار خانم … طاهره حاجیونی
برگزیده‌ی دوم سرکار خانم … رُزا هُدایی کُندری
و اما برگزیده‌ی نخست:
لوح‌ تقدیر، جوایز نقدی جشنواره و طاووس طلایی دهمین جشنواره‌ی مد و لباس فجر تقدیم می‌شود به …
جناب آقای … محمد بوربور
دبیر بخش: آقای مهندس سلیمی
داوران بخش:دکتر عادل اعزازی-خانم مینا کنی-خانم مهندس حسنا صفار-مهندس مهربان منش- مهندس حمیدحسن نژاد

۷٫ بخش کفش
برگزیده‌ی سوم سرکار خانم … مریم رونده‌جو
برگزیده‌ی دوم جناب آقای … آرش حسامی
و اما برگزیده‌ی نخست:
لوح‌ تقدیر، جوایز نقدی جشنواره و طاووس طلایی دهمین جشنواره‌ی مد و لباس فجر تقدیم می‌شود به …
جناب آقای … ابراهیم کرمانی
دبیر بخش: آقای مهندس سلیمی
داوران بخش:دکتر عادل اعزازی-خانم مینا کنی-خانم مهندس حسنا صفار-مهندس مهربان منش- مهندس حمیدحسن نژاد

۸٫ بخش اجتماع بانوان
برگزیده‌ی دوم سرکار خانم … مینا دامن‌کشان
و اما برگزیده‌ی نخست:
لوح‌ تقدیر، جوایز نقدی جشنواره و طاووس طلایی دهمین جشنواره‌ی مد و لباس فجر تقدیم می‌شود به …
سرکار خانم … پریناز فرحناک

دبیرجشنواره:مهنوش تیمورزاده
داوران بخش:خانم دکتر فاطمه بهرامی-خانم مینو کریم نیا-خانم مریم یاستی-خانم سارا اسفندیاری-خانم غزال بهمنی

۹٫ بخش پوشش بلند
برگزیده‌ی سوم سرکار خانم … مرضیه ایوتین
برگزیده‌ی دوم سرکار خانم … زهرا سبک‌بار
و اما برگزیده‌ی نخست:
لوح‌ تقدیر، جوایز نقدی جشنواره و طاووس طلایی دهمین جشنواره‌ی مد و لباس فجر تقدیم می‌شود به …
سرکار خانم … مینا علی‌نقیان

۱۰٫ بخش بالاپوش مردانه
شایسته‌ی تقدیر سرکار خانم … مرضیه ایوتین
شایسته‌ی تقدیر سرکار خانم … فریماه باژوند و جناب آقای … محمد کامرانی
شایسته‌ی تقدیر سرکار خانم … مژگان رمضانی امیرآبادی
شایسته‌ی تقدیر جناب آقای … محمدجواد آقایی

۱۱٫ بخش کالکشن
برگزیده‌ی سوم … موسسه‌ی طراحان سبک پوشش هون
برگزیده‌ی دوم سرکار خانم‌ها … فاطمه مهدوی و فاطمه بیات
و اما برگزیده‌ی نخست:
لوح‌ تقدیر، جوایز نقدی جشنواره و طاووس طلایی دهمین جشنواره‌ی مد و لباس فجر تقدیم می‌شود به …
سرکار خانم … افسانه یزدجردی

۱۲٫ بخش کالکشن خانواده
شایسته‌ی تقدیر سرکار خانم‌ها … اعظم رزاقیان، منیره استاد آقایی و ریحانه رجایی
برگزیده‌ی سوم سرکار خانم‌ها … لیلا مددی، سمانه محمدی و محدثه خلیلی
برگزیده‌ی دوم سرکار خانم‌ … سحر تلقانی
و اما برگزیده‌ی نخست:
لوح‌ تقدیر، جوایز نقدی جشنواره و طاووس طلایی دهمین جشنواره‌ی مد و لباس فجر تقدیم می‌شود به …
سرکار خانم‌ها … اعظم پارسا و اکرم ناتوان
۱۳٫ بخش چادر
شایسته‌ی تقدیر سرکار خانم‌ … سیده فاطمه میرسبحانی
برگزیده‌ی سوم سرکار خانم‌ … لیلا گلرخ
برگزیده‌ی دوم سرکار خانم‌ … راضیه مظاهری
و اما برگزیده‌ی نخست:
لوح‌ تقدیر، جوایز نقدی جشنواره و طاووس طلایی دهمین جشنواره‌ی مد و لباس فجر تقدیم می‌شود به …
سرکار خانم‌ … سحر تلقانی
۱۴٫ بخش مجلسی بانوان
شایسته‌ی تقدیر سرکار خانم‌ … ساناز نجاریان
شایسته‌ی تقدیر سرکار خانم‌ … مریم رونده‌جو
شایسته‌ی تقدیر سرکار خانم‌ … زهره افشار
شایسته‌ی تقدیر سرکار خانم‌ … هانیه اسحاقیان
و اما برگزیده‌ی نخست:
لوح‌ تقدیر، جوایز نقدی جشنواره و طاووس طلایی دهمین جشنواره‌ی مد و لباس فجر تقدیم می‌شود به …
سرکار خانم‌ … فاطمه میرزایی تشنیزی

۱۵٫ بخش کاربردی
شایسته‌ی تقدیر جناب آقای … سید محمدحسین میرعظیمی
شایسته‌ی تقدیر سرکار خانم … شهره حجری

۱۶٫ بخش پایان‌نامه کارشناسی
برگزیده‌ی پنجم سرکار خانم‌ … آذین خلفی
برگزیده‌ی چهارم سرکار خانم … فاطمه افراسیابی‌پور
برگزیده‌ی سوم سرکار خانم‌ … زهرا محمدی
برگزیده‌ی دوم سرکار خانم‌ … فرناز میرهاشم‌زاده
و اما برگزیده‌ی نخست:
لوح‌ تقدیر، جوایز نقدی جشنواره و طاووس طلایی دهمین جشنواره‌ی مد و لباس فجر تقدیم می‌شود به …
سرکار خانم … فاطمه شریفی
دبیربخش:آقای دکتر روح الله باقرزاده
داوران بخش:خانم دکتر محبوبه الهی-خانم دکتر پروانه قاسمیان-خانم دکتر انیسه زاهدی-خانم اکرم جعفری کیان-خانم دکر فریناز فربود-خانم بنفشه مقدم-آقای حکمتی -آقای پدرام پیوندی-آقایمحسن برزگری اردکانی-سیامک ناظمی

۱۷٫ بخش پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد
برگزیده‌ی پنجم سرکار خانم‌ … مائده زارعی
برگزیده‌ی چهارم سرکار خانم … شیرین کامرانی دمیرچی
برگزیده‌ی سوم سرکار خانم‌ … افسانه حیدری
برگزیده‌ی دوم سرکار خانم‌ … آتنا فتحی
و اما برگزیده‌ی نخست:
لوح‌ تقدیر، جوایز نقدی جشنواره و طاووس طلایی دهمین جشنواره‌ی مد و لباس فجر تقدیم می‌شود به …
سرکار خانم … نگین فرامرزی

۱۸٫ بخش مقالات
برگزیده‌ی پنجم سرکار خانم‌ … معصومه خلیلی
برگزیده‌ی چهارم سرکار خانم … نسرین بارفروش
برگزیده‌ی سوم سرکار خانم‌ … عسل عصری ملکی
برگزیده‌ی دوم سرکار خانم‌ … فرزانه نوری حسین‌آبادی
و اما برگزیده‌ی نخست:
لوح‌ تقدیر، جوایز نقدی جشنواره و طاووس طلایی دهمین جشنواره‌ی مد و لباس فجر تقدیم می‌شود به …
سرکار خانم … فرزانه کریمی

۱۹٫ بخش مسابقه‌ی زنده‌ی لباس اجتماع بانوان
برگزیده‌ی سوم… گروه جهان‌نمای سپهر (اصفهان)
برگزیده‌ی دوم… گروه دریس (تهران)
و اما برگزیده‌ی نخست:
لوح‌ تقدیر، جوایز نقدی جشنواره و طاووس طلایی دهمین جشنواره‌ی مد و لباس فجر تقدیم می‌شود به …
گروه مهدا (تهران) سرکار خانم‌ها … اقدس محمدحسینی اکبری، فتحیه هاشمی گلزار و اکرم محمدحسینی اکبری
دبیر بخش: مریم افغان
داوران بخش:خانم مرال نظری-خانم کژال ابراهیمی-خانم مریم بخشی-خانم جعفری

۲۰٫ بخش مسابقه‌ی زنده‌ی لباس بالاپوش مردانه
برگزیده‌ی سوم… گروه شهد بهشت (اردبیل)
برگزیده‌ی دوم… گروه پوستین (ایلام)
و اما برگزیده‌ی نخست:
لوح‌ تقدیر، جوایز نقدی جشنواره و طاووس طلایی دهمین جشنواره‌ی مد و لباس فجر تقدیم می‌شود به …
گروه چهل‌حصاران (کاشان) سرکار خانم‌ها … محبوبه‌سادات میرزابابایی، افسانه یزدجردی و زینب گندم‌کار
دبیر بخش: مریم افغان
داوران بخش:فرح رشیدی ورنکشی-خانم آزاده آریایی-آقای محمد اسکندرلو- آقای ملکشاهی

۲۱٫ بخش مسابقه‌ی زنده‌ی عفاف و حجاب
برگزیده‌ی سوم… گروه المیرا (ایلام)
برگزیده‌ی دوم… گروه ضیافت (تهران)
و اما برگزیده‌ی نخست:
لوح‌ تقدیر، جوایز نقدی جشنواره و طاووس طلایی دهمین جشنواره‌ی مد و لباس فجر تقدیم می‌شود به …
گروه ال سی‌لند (تهران) سرکار خانم‌ها … مهدیه احمدی، زهرا تقدمی و طاهره ایزددوست
دبیر بخش: مریم افغان
داوران بخش:خانم فاطمه بلغانی-خانم زینب مدی-خانم الناز حدیدی-خانم راضیه ابراهیمیان
۲۲٫ بخش زیورآلات طراحی (بخش مفهومی کاشان)
شایسته‌ی تقدیر سرکار خانم‌ … پریسا برات‌زاده
برگزیده‌ی سوم سرکار خانم‌ … الهام میان‌دار (نام طرح: لذت سیر)
برگزیده‌ی دوم سرکار خانم‌ … نازنین تاجیک (نام طرح: آسمان)
و اما برگزیده‌ی نخست:
لوح‌ تقدیر، جوایز نقدی جشنواره و طاووس طلایی دهمین جشنواره‌ی مد و لباس فجر تقدیم می‌شود به …
سرکار خانم … آفاق اکبری یزدان‌پناه (نام طرح: کاشان)
دبیر بخش: امیرفرزام کریمخانی
داوران بخش: آقای محسن محمدولی-خانم خسروشاهی-خانم سهیلا فتحیه-آقای محمد کشتی آرای

۲۳٫ بخش زیورآلات طراحی (آزاد)
شایسته‌ی تقدیر سرکار خانم‌ … سهیلا شفیعی (نام طرح: جواهر فیروزه)
شایسته‌ی تقدیر جناب آقای … سجاد نقی‌نژاد (نام طرح: بازتاب نور)
برگزیده‌ی سوم سرکار خانم‌ … آتنا یوهنگی‌فر (نام طرح: باروک)
برگزیده‌ی دوم سرکار خانم‌ … طاهره غلامی (نام طرح: دوران گذرا)
و اما برگزیده‌ی نخست:
لوح‌ تقدیر، جوایز نقدی جشنواره و طاووس طلایی دهمین جشنواره‌ی مد و لباس فجر تقدیم می‌شود به …
سرکار خانم … فاطمه محمدی (نام طرح: یلدا)

۲۴٫ بخش زیورآلات ساخت (کاشان)
شایسته‌ی تقدیر سرکار خانم‌ … مریم پیرهادی (نام طرح: اردیبهشت)
شایسته‌ی تقدیر سرکار خانم … دلارام سمندر (نام طرح: تار و پود بهشت)
برگزیده‌ی سوم سرکار خانم‌ … تُرنگ دانشمند (نام طرح: جادو)
برگزیده‌ی دوم سرکار خانم‌ … رضوان حاجیان (نام: طرح نمای کاشان)
و اما برگزیده‌ی نخست:
لوح‌ تقدیر، جوایز نقدی جشنواره و طاووس طلایی دهمین جشنواره‌ی مد و لباس فجر تقدیم می‌شود به …
سرکار خانم … زهرا سلمان‌زاده (نام طرح: کُلون)

۲۵٫ بخش زیورآلات ساخت (آزاد)
شایسته‌ی تقدیر سرکار خانم‌ … الهام جزدایمی (نام طرح ترمه)
شایسته‌ی تقدیر سرکار خانم … ژاسمین قائمی‌پور (نام طرح: آفرینش انسان)
برگزیده‌ی سوم سرکار خانم‌ … مرجان اسمعیل‌پور (نام طرح: کلاغ)
برگزیده‌ی دوم سرکار خانم‌ … اختر قاسمی (نام طرح: انگشتری از جنس صلح و عشق)
و اما برگزیده‌ی نخست:
لوح‌ تقدیر، جوایز نقدی جشنواره و طاووس طلایی دهمین جشنواره‌ی مد و لباس فجر تقدیم می‌شود به …
سرکار خانم … سحر مظلومی (نام طرح برج آزادی)

۲۶٫ زیورآلات صنایع دستی (زیورآلات سنتی)
برگزیده‌ی سوم سرکار خانم‌ … نفیسه آقاجانی
برگزیده‌ی دوم سرکار خانم‌ … نفیسه امیرناصری
و اما برگزیده‌ی نخست:
لوح‌ تقدیر، جوایز نقدی جشنواره و طاووس طلایی دهمین جشنواره‌ی مد و لباس فجر تقدیم می‌شود به …
سرکار خانم … هلن محمدرضایی

۲۷٫ انتخاب ویژه هیأت داوران طراحی لباس
طاووس طلایی دهمین جشنواره‌ی مد و لباس فجر تقدیم می‌شود به …
… سرکار خانم‌ … کلثوم سلحشور
… سرکار خانم‌ … مریم فلاح‌زاده
… سرکار خانم‌ … فاطمه اصغری سلیمانی
دبیرجشنواره:مهنوش تیمورزاده
داوران بخش:خانم دکتر فاطمه بهرامی-خانم مینو کریم نیا-خانم مریم یاستی-خانم سارا اسفندیاری-خانم غزال بهمنی

۲۸-برگزیده جوانترین طراح در حوزه ماسک
آقای آرش آمرزش

۲۹-برگزیده از دید مخاطبان
خانم سونیا داشاب (نام اثر ایراندخت)

شما ممکن است علاقه مند باشید به

دیدگاه خود را وارد نماید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *