شبکه مد

گفتگو با دکتر انسیه زاهدی عضو هیات علمی دانشگاه الزهراء و دبیر بخش علمی – دانشگاهی هشتمین جشنواره مد و لباس فجر

تولید شده در استودیو شبکه مد، رسانه رسمی و اختصاصی هشتمین جشنواره بین المللی مد و لباس فجر ، گفتگو با دکتر انسیه زاهدی عضو هیات علمی دانشگاه الزهراء (س) و دبیر بخش علمی ، دانشگاهی هشتمین جشنواره مد و لباس فجر را در اولین تلویزیون مد و لباس ایران تماشا نمایید. مجری و گزارشگر […]

گفتگو با مهدی محمودی دبیر بخش موسسات ، انجمن ها ، خانه های مد و تشکل های صنفی هشتمین جشنواره مد و لباس فجر

تولید شده در استودیو شبکه مد، رسانه رسمی و اختصاصی هشتمین جشنواره بین المللی مد و لباس فجر ، گفتگو با مهدی محمودی دبیر بخش موسسات ، انجمن ها ، خانه های مد و تشکل های صنفی هشتمین جشنواره مد و لباس فجر را در اولین تلویزیون مد و لباس ایران تماشا نمایید. مجری و […]

گفتگو با حمیدرضا نیک طبع دبیر بخش صنعت هشتمین جشنواره مد و لباس فجر و کارگروه ساماندهی مد و لباس

تولید شده در استودیو شبکه مد، رسانه رسمی و اختصاصی هشتمین جشنواره بین المللی مد و لباس فجر ، گفتگو با حمیدرضا نیک طبع دبیر بخش صنعت هشتمین جشنواره بین المللی مد و لباس فجر و کارگروه ساماندهی مد و لباس را در اولین تلویزیون مد و لباس ایران تماشا نمایید. مجری و گزارشگر : […]

گفتگو با علی اصغر زیلایی دبیر اجرایی هشتمین جشنواره مد و لباس فجر

تولید شده در استودیو شبکه مد، رسانه رسمی و اختصاصی هشتمین جشنواره بین المللی مد و لباس فجر ، گفتگو با علی اصغر زیلایی دبیر اجرایی هشتمین جشنواره بین المللی مد و لباس فجر را در اولین تلویزیون مد و لباس ایران تماشا نمایید. مجری و گزارشگر : زهره برات زاده گروه تصویر برداری : […]

گفتگو با آزاده آریایی مسئول و رئیس دبیرخانه هشتمین جشنواره مد و لباس فجر

تولید شده در استودیو شبکه مد، رسانه رسمی و اختصاصی هشتمین جشنواره بین المللی مد و لباس فجر ، گفتگو با آزاده آریایی مسئول و رئیس دبیرخانه هشتمین جشنواره بین المللی مد و لباس فجر را در اولین تلویزیون مد و لباس ایران تماشا نمایید. مجری و گزارشگر : زهره برات زاده گروه تصویر برداری […]

گفتگو با مریم افغان مسئول اجرایی مسابقه زنده طراحی لباس ( از ایده تا اجرا ) هشتمین جشنواره مد و لباس فجر

تولید شده در استودیو شبکه مد، رسانه رسمی و اختصاصی هشتمین جشنواره بین المللی مد و لباس فجر ، گفتگو با مریم افغان مسئول اجرایی مسابقه زنده طراحی لباس ( از ایده تا اجرا ) هشتمین جشنواره بین المللی مد و لباس فجر را در اولین تلویزیون مد و لباس ایران تماشا نمایید. مجری و […]

گفتگو با الهام زایجانی معاون فرهنگی جهاد دانشگاهی هنر و دبیر جشنواره نقش تن پوش

تولید شده در استودیو شبکه مد، رسانه رسمی و اختصاصی هشتمین جشنواره بین المللی مد و لباس فجر ، گفتگو با الهام زایجانی معاون فرهنگی جهاد دانشگاهی واحد هنر و دبیر جشنواره نقش تن پوش را در اولین تلویزیون مد و لباس ایران تماشا نمایید. مجری و گزارشگر : زهره برات زاده گروه تصویر برداری […]

گفتگو با میترا تمجیدی سینماگر ، داور بخش مسابقه زنده طراحی لباس جشنواره و مدیر موسسه حجره فیروزه میترا

تولید شده در استودیو شبکه مد، رسانه رسمی و اختصاصی هشتمین جشنواره بین المللی مد و لباس فجر ، گفتگو با میترا تمجیدی سینماگر ، داور بخش مسابقه زنده طراحی لباس جشنواره و مدیر موسسه حجره فیروزه میترا را در اولین تلویزیون مد و لباس ایران تماشا نمایید. مجری و گزارشگر : زهره برات زاده […]

گفتگو با دکتر الناز حدیدی داور بخش مسابقه زنده طراحی لباس جشنواره ، مدرس دانشگاه و مدیر موسسه طراحان مد

تولید شده در استودیو شبکه مد، رسانه رسمی و اختصاصی هشتمین جشنواره بین المللی مد و لباس فجر ، گفتگو با دکتر الناز حدیدی داور بخش مسابقه زنده طراحی لباس جشنواره ، مدرس دانشگاه و مدیر موسسه طراحان مد را در اولین تلویزیون مد و لباس ایران تماشا نمایید. مجری و گزارشگر : زهره برات […]

گفتگو با خاتون شهبازی دبیر جشنواره سی پال

تولید شده در استودیو شبکه مد، رسانه رسمی و اختصاصی هشتمین جشنواره بین المللی مد و لباس فجر ، گفتگو با خاتون شهبازی دبیر جشنواره سی پال را در اولین تلویزیون مد و لباس ایران تماشا نمایید. مجری و گزارشگر : زهره برات زاده گروه تصویر برداری : هومن حسینی گروه تدوین : هیراد احمدی […]

گفتگو با چیا جبری مدیر جشنواره سی پال و موسسه چیامد

تولید شده در استودیو شبکه مد، رسانه رسمی و اختصاصی هشتمین جشنواره بین المللی مد و لباس فجر گفتگو با چیا جبری مدیر جشنواره سی پال و موسسه چیامد را در اولین تلویزیون مد و لباس ایران تماشا نمایید. مجری و گزارشگر : زهره برات زاده گروه تصویر برداری : هومن حسینی گروه تدوین : […]

رونمایی از اولین زیست بوم نساجی , مد و لباس

تولید شده در استودیو شبکه مد، رسانه رسمی و اختصاصی هشتمین جشنواره مد و لباس فجر ، رونمایی از اولین زیست بوم نساجی , مد و لباس در هشتمین جشنواره بین المللی مد و لباس فجر و گفتگو با مدیران اولین زیست بوم نساجی , مد و لباس وحید بصیری و سعید سیف را در […]

گفتگو با رضا میر محمد صادقی مدیر موسسه دانش آرا و مسئول دبیرخانه غیر متمرکز استان اصفهان

تولید شده در استودیو شبکه مد، رسانه رسمی و اختصاصی هشتمین جشنواره بین المللی مد و لباس فجر ، گفتگو با رضا میر محمد صادقی مدیر موسسه مد و لباس دانش آرا و مسئول دبیرخانه غیر متمرکز استان اصفهان در هشتمین جشنواره بین المللی مد و لباس فجر را در اولین تلویزیون مد و لباس […]

گفتگو با آزاده عسگری طراح ، مدرس و مشاور حوزه مد و لباس

تولید شده در استودیو شبکه مد، رسانه رسمی و اختصاصی هشتمین جشنواره بین المللی مد و لباس فجر ، گفتگو با آزاده عسگری طراح ، مدرس و مشاور حوزه مد و لباس را در اولین تلویزیون مد و لباس ایران تماشا نمایید. مجری و گزارشگر : زهره برات زاده گروه تصویر برداری : هومن حسینی […]

گفتگو با طیبه فلاحی مدیر انجمن طراحی لباس نیکو نگاران پوش و موسسه نیکونگار

تولید شده در استودیو شبکه مد، رسانه رسمی و اختصاصی هشتمین جشنواره بین المللی مد و لباس فجر ، گفتگو با طیبه فلاحی مدیر انجمن طراحی لباس نیکو نگاران پوش و موسسه نیکونگار را در اولین تلویزیون مد و لباس ایران تماشا نمایید. مجری و گزارشگر : زهره برات زاده گروه تصویر برداری : هومن […]

گفتگو با مریم کریمی مدیر موسسه هنری مد و لباس حلما

تولید شده در استودیو شبکه مد، رسانه رسمی و اختصاصی هشتمین جشنواره بین المللی مد و لباس فجر ، گفتگو با مریم کریمی مدیر موسسه هنری مد و لباس حلما را در اولین تلویزیون مد و لباس ایران تماشا نمایید. مجری و گزارشگر : زهره برات زاده گروه تصویر برداری : هومن حسینی گروه تدوین […]

گفتگو با شاهین شریفی مدرس دانشگاه رشته طراحی پارچه و لباس

تولید شده در استودیو شبکه مد، رسانه رسمی و اختصاصی هشتمین جشنواره بین المللی مد و لباس فجر ، گفتگو با شاهین شریفی مدرس دانشگاه رشته طراحی پارچه و لباس را در اولین تلویزیون مد و لباس ایران تماشا نمایید. مجری و گزارشگر : شیوا شعبانی گروه تصویر برداری : هومن حسینی – احسان شربتی […]

هکاتون طراحی لباس و زیورآلات با محوریت سوره مبارکه کوثر

هکاتون طراحی لباس و زیورآلات با محوریت سوره مبارکه کوثر به همت مرکز رشد واحدهای فناور هنرهای قرآنی در مجتمع شرکت‌های دانش‌بنیان صندوق نوآوری و شکوفایی را در اولین تلویزیون مد و لباس ایران تماشا نمایید.

برج تین میزبان رویداد بزرگ مد و دیزاین ساپ می شود

از فردا تا ۷ اسفند ماه ۱۳۹۷ ( روز مادر ) برج تین میزبان رویداد بزرگ مد و دیزاین ساپ می شود. این رویداد با حضور حدود ۱۰۰ طراح در حوزه های مختلف مد و دیزاین برگزار می شود, برگزار کنندگان و طراحان این رویداد شما را به بازدید از این جشنواره دعوت می نمایند. […]

نقد لباس – مجموعه سازی مکران – مجموعه محبوبه بلندی

برای اولین بار در ایران – نقد لباس – مجموعه سازی مکران – مجموعه محبوبه بلندی – تولید شده در استودیو شبکه مد , رسانه رسمی و اختصاصی هشتمین جشنواره مد و لباس فجر را در برنامه زوم در اولین تلویزیون مد و لباس ایران تماشا نمایید.

نقد لباس – مجموعه سازی مکران – مجموعه سارا اسفندیاری

برای اولین بار در ایران – نقد لباس – مجموعه سازی مکران – مجموعه سارا اسفندیاری – تولید شده در استودیو شبکه مد , رسانه رسمی و اختصاصی هشتمین جشنواره مد و لباس فجر را در برنامه زوم در اولین تلویزیون مد و لباس ایران تماشا نمایید.