گفتگو با ستاره جاوید روزنامه نگار و برگزیده هشتمین جشنواره مد و لباس فجر

تولید شده در استودیو شبکه مد، رسانه رسمی و اختصاصی هشتمین جشنواره بین المللی مد و لباس فجر ، گفتگو با ستاره جاوید روزنامه نگار و برگزیده هشتمین جشنواره مد و لباس فجر را در اولین تلویزیون مد و لباس ایران تماشا نمایید. سرپرست : امیفر گروه تصویر برداری : هومن حسینی , عارفه صنوبری […]

گفتگو با دکتر الناز حدیدی داور بخش مسابقه زنده طراحی لباس جشنواره ، مدرس دانشگاه و مدیر موسسه طراحان مد

تولید شده در استودیو شبکه مد، رسانه رسمی و اختصاصی هشتمین جشنواره بین المللی مد و لباس فجر ، گفتگو با دکتر الناز حدیدی داور بخش مسابقه زنده طراحی لباس جشنواره ، مدرس دانشگاه و مدیر موسسه طراحان مد را در اولین تلویزیون مد و لباس ایران تماشا نمایید. مجری و گزارشگر : زهره برات […]

گفتگو با خاتون شهبازی دبیر جشنواره سی پال

تولید شده در استودیو شبکه مد، رسانه رسمی و اختصاصی هشتمین جشنواره بین المللی مد و لباس فجر ، گفتگو با خاتون شهبازی دبیر جشنواره سی پال را در اولین تلویزیون مد و لباس ایران تماشا نمایید. مجری و گزارشگر : زهره برات زاده گروه تصویر برداری : هومن حسینی گروه تدوین : هیراد احمدی […]

گفتگو با چیا جبری مدیر جشنواره سی پال و موسسه چیامد

تولید شده در استودیو شبکه مد، رسانه رسمی و اختصاصی هشتمین جشنواره بین المللی مد و لباس فجر گفتگو با چیا جبری مدیر جشنواره سی پال و موسسه چیامد را در اولین تلویزیون مد و لباس ایران تماشا نمایید. مجری و گزارشگر : زهره برات زاده گروه تصویر برداری : هومن حسینی گروه تدوین : […]

رونمایی از اولین زیست بوم نساجی , مد و لباس

تولید شده در استودیو شبکه مد، رسانه رسمی و اختصاصی هشتمین جشنواره مد و لباس فجر ، رونمایی از اولین زیست بوم نساجی , مد و لباس در هشتمین جشنواره بین المللی مد و لباس فجر و گفتگو با مدیران اولین زیست بوم نساجی , مد و لباس وحید بصیری و سعید سیف را در […]

گفتگو با آزاده عسگری طراح ، مدرس و مشاور حوزه مد و لباس

تولید شده در استودیو شبکه مد، رسانه رسمی و اختصاصی هشتمین جشنواره بین المللی مد و لباس فجر ، گفتگو با آزاده عسگری طراح ، مدرس و مشاور حوزه مد و لباس را در اولین تلویزیون مد و لباس ایران تماشا نمایید. مجری و گزارشگر : زهره برات زاده گروه تصویر برداری : هومن حسینی […]

گفتگو با شاهین شریفی مدرس دانشگاه رشته طراحی پارچه و لباس

تولید شده در استودیو شبکه مد، رسانه رسمی و اختصاصی هشتمین جشنواره بین المللی مد و لباس فجر ، گفتگو با شاهین شریفی مدرس دانشگاه رشته طراحی پارچه و لباس را در اولین تلویزیون مد و لباس ایران تماشا نمایید. مجری و گزارشگر : شیوا شعبانی گروه تصویر برداری : هومن حسینی – احسان شربتی […]