گفتگو با استاد صدیقه پاک بین در نشست خبری هشتمین جشنواره مد و لباس فجر

گفتگو با استاد صدیقه پاک بین ( دبیر هشتمین جشنواره مد و لباس فجر ۱۳۹۷ ) در نشست خبری هشتمین جشنواره مد و لباس فجر در اولین تلویزیون مد و لباس ایران تماشا نمایید.

گفتگو با دکتر حمید قبادی در نشست خبری هشتمین جشنواره مد و لباس فجر

گفتگو با دکتر حمید قبادی ( مشاور معاون وزیر – دبیر کارگروه ساماندهی مد و لباس ) در نشست خبری هشتمین جشنواره مد و لباس فجر در اولین تلویزیون مد و لباس ایران تماشا نمایید.

نشست خبری هشتمین جشنواره مد و لباس فجر به همراه رونمایی از پوستر جشنواره

نشست خبری هشتمین جشنواره مد و لباس فجر به همراه رونمایی از پوستر جشنواره در اولین تلویزیون مد و لباس ایران تماشا نمایید.