رویداد نوروزی اسپنتا حجره فیروزه میترا و حمایت از موسسه خیریه آرا

رویداد نوروزی اسپنتا حجره فیروزه میترا و حمایت از موسسه خیریه آرا را در اولین تلویزیون مد و لباس ایران تماشا نمایید.

گفتگو با میترا تمجیدی سینماگر ، داور بخش مسابقه زنده طراحی لباس جشنواره و مدیر موسسه حجره فیروزه میترا

تولید شده در استودیو شبکه مد، رسانه رسمی و اختصاصی هشتمین جشنواره بین المللی مد و لباس فجر ، گفتگو با میترا تمجیدی سینماگر ، داور بخش مسابقه زنده طراحی لباس جشنواره و مدیر موسسه حجره فیروزه میترا را در اولین تلویزیون مد و لباس ایران تماشا نمایید. مجری و گزارشگر : زهره برات زاده […]

نقد لباس – مجموعه سازی مکران – مجموعه سولماز محجوبی فرد

برای اولین بار در ایران – نقد لباس – مجموعه سازی مکران – مجموعه سولماز محجوبی فرد – تولید شده در استودیو شبکه مد , رسانه رسمی و اختصاصی هشتمین جشنواره مد و لباس فجر را در برنامه زوم در اولین تلویزیون مد و لباس ایران تماشا نمایید.

نقد لباس – مجموعه سازی مکران – مجموعه مریم یاستی

برای اولین بار در ایران – نقد لباس – مجموعه سازی مکران – مجموعه مریم یاستی – تولید شده در استودیو شبکه مد , رسانه رسمی و اختصاصی هشتمین جشنواره مد و لباس فجر را در برنامه زوم در اولین تلویزیون مد و لباس ایران تماشا نمایید.