نمایشگاه مد و لباس اسلامی ایرانی سماء و محجبه شدن بانوی دانمارکی

نمایشگاه عفاف و حجاب سماء و محجبه شدن بانوی دانمارکی را در اولین تلویزیون مد و لباس ایران تماشا نمایید.

مد و لباس در رسانه ملی – پخش آزمایشی

نشست مد و لباس در رسانه ملی با حضور خانوم مینو پدارم و خانوم سونیا پوریامین