شوی سفید – نمایش آثار مفهوم سازی در طراحی لباس زیر نظر استاد سارا مهدیان

شوی سفید – نمایش آثار مفهوم سازی در طراحی لباس زیر نظر استاد سارا مهدیان در مجتمع فنی تهران نمایندگی ونک را در اولین تلویزیون مد و لباس ایران تماشا نمایید. ۱۲ تا ۱۵ اسفندماه ۱۳۹۷

افتتاحیه گالری از هیچ نمایشگاه گروهی اسکیس در حوزه طراحی لباس – انجمن طراحان لباس و پارچه ایران

افتتاحیه گالری از هیچ نمایشگاه گروهی اسکیس در حوزه طراحی لباس – انجمن طراحان لباس و پارچه ایران را در اولین تلویزیون مد و لباس ایران تماشا نمایید. غلامعلی بلوچ ، امیرحسین مهدی زاده ، تکتم همتی ، سارا مهدیان ، امیرحسن نوری لطیف ، امیرشاهین شریفی ، صدیقه مطلبی ، علیرضا باقری