گزارش نشست خبری سومین جشنواره ملی دانشجویی مد و لباس دانشکده فنی و حرفه ای دختران دکتر شریعتی

گزارش نشست خبری سومین جشنواره ملی دانشجویی مد و لباس دانشکده فنی و حرفه ای دختران دکتر شریعتی با حضور مسئولین و اصحاب رسانه را در اولین تلویزیون مد و لباس ایران تماشا نمایید.

گفتگو با دکتر انسیه زاهدی عضو هیات علمی دانشگاه الزهراء و دبیر بخش علمی – دانشگاهی هشتمین جشنواره مد و لباس فجر

تولید شده در استودیو شبکه مد، رسانه رسمی و اختصاصی هشتمین جشنواره بین المللی مد و لباس فجر ، گفتگو با دکتر انسیه زاهدی عضو هیات علمی دانشگاه الزهراء (س) و دبیر بخش علمی ، دانشگاهی هشتمین جشنواره مد و لباس فجر را در اولین تلویزیون مد و لباس ایران تماشا نمایید. مجری و گزارشگر […]