درباره ما

شبکه مد ایران ( فشن تی وی ایران ) با ایده خالقان آن در سال ۱۳۸۹ متولد شد . پیاده سازی و اجرای فنی آن در سال ۱۳۹۱ به اتمام رسید و پس از ایجاد بستر مناسب و قانونمند در سال ۱۳۹۳ فعالیت آزمایشی خود را با پوشش کامل “چهارمین جشنواره مد و لباس فجر” آغاز نمود .

این شبکه تا به امروز همراه و همدل با هنرمندان و دست اندرکاران مد و لباس کشور و میهمان نگاه مخاطبین عزیز خود بوده و تلاش میکند با آغاز به کار رسمی شبکه به اهداف خود جامع عمل بپوشاند.

اهداف :

ما را فراتر از یک رسانه ببینید

  • ایجاد اولین رسانه تخصصی حوزه مد و لباس در ایران یکی از اهداف اولیه ما می باشد.
  • فرهنگ سازی و ایجاد الگوی های ایرانی – اسلامی در مد و لباس جامعه ی ایرانی مسیریست که ما در آن قدم برمیداریم.
  • ایجاد بستری مناسب برای ارائه توانایی ها و هنر طراحان ، تولید کنندگان ایرانی و دست اندرکاران حوزه مد و لباس ، تلاشیست که ما تمام همت خود را شبانه روز در گرو آن نهاده ایم.
  • کمک به تحقیق و آشنایی با نیاز مخاطبان مد و لباس ایرانی و ایجاد بازاری مطمئن برای سرمایه گذاری در حوزه مد و لباس ، آرزوییست که با همراهی همه ی شما به آن خواهیم رسید.
  • بالا بردن سطح آگاهی عمومی و تخصصی در حوزه مد و لباس ایران دیدگاهیست که ما را به همه ی مردم ایران پیوند زده است.
  • ارائه و اشاعه توانایی های ایران در حوزه مد و لباس به جهان ، که باور ما برای ساختشبکه مد می باشد.

شما گرداننده ی واقعی این شبکه هستید پس به هر شکلی که می توانید ما را در رسیدن به این اهداف همراهی نمایید

 

مدیر شبکه مد (فشن تی وی ایران)